Firma GeoJust s.c. od 2006 r. oferuje kompleksowe usługi geologiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne i studniarskie. Działamy głównie na terenie województwa dolnośląskiego. Biura firmy znajdują się we Wrocławiu i w Jeleniej Górze.

Wykonujemy badania geologiczne i geotechniczne gruntów pod budowę domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, sieci podziemnych i innych obiektów budowlanych.

Opracowujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne. Rocznie sporządzamy ponad 150 opracowań z zakresu geotechniki, geologii i hydrogeologii.

Badania geologiczne i geotechniczne prowadzimy według obowiązujących norm, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dysponujemy wiertnicami pozwalającym na ręczne i mechaniczne wiercenia w rurach osłonowych oraz własnym laboratorium mechaniki gruntów.

Zajmujemy się również wierceniem studni głębinowych o średnicy do 125 mm i głębokości do 30 m w promieniu do 50 km od Wrocławia. Projektujemy, wiercimy i instalujemy piezometry.

Prowadzimy obsługi geotechniczne budów (odbiory dna wykopów, oceny zgodności podłoża gruntowego z dokumentacją projektową, badania zagęszczenia gruntu) w promieniu do 50 km od Jeleniej Góry.

UWAGA: na rynku pojawiają się osoby, wykonujące badania geotechniczne oraz opinie i dokumentacje bez wymaganych uprawnień. Opracowania te mogą być odrzucane przez urzędy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. W naszej firmie pracują geolodzy z odpowiednim wykształceniem, dużym doświadczeniem i uprawnieniami kategorii II, V, VII nadanymi przez Ministra Środowiska.

Zapraszamy do współpracy !!!