GeoJust s.c. oferuje firmom i osobom zajmującym się dokumentowaniem geologicznym, nie posiadającym własnego sprzętu wiertniczego, wykonywanie terenowych prac geologicznych:

 • Wiercenia geologiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne i złożowe
 • Montaż piezometrów
 • Wykopy i szurfy badawcze, odkrywki fundamentów
 • Sondowania dynamiczne
 • Dozór i kierowanie robotami geologicznymi

Wiercenia geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne

Dysponujemy sprzętem pozwalającym na:

 • wiercenia ręczne nierurowane do głębokości 5,0 m p.p.t.,
 • wiercenia ręczne rurowane o średnicy 90 mm do głębokości 8,0 m p.p.t.,
 • sondowania próbnikiem przelotowym (RKS) o średnicach 50, 36 i 32 mm do głębokości 10,0 m p.p.t.,
 • wiercenia mechaniczne lekką wiertnicą spalinową, świdrami spiralnymi o średnicy 64 mm, do głębokości 10,0 m p.p.t.,
 • wiercenia nierurowane i rurowane wiertnicą hydrauliczną na samochodzie Mercedes Unimog do maksymalnej głębokości 30 m w gruntach nieskalistych. 

Posiadamy również urządzenia do wiercenia w betonie i asfalcie oraz do rozkuwania nawierzchni. Duża różnorodność wykorzystywanego sprzętu wiertniczego pozwala na prowadzenie prac w terenie trudno dostępnym, grząskim, o zwartej zabudowie, a nawet wewnątrz pomieszczeń.

Montaż piezometrów

Wykonujemy wiercenia i instalujemy piezometry o średnicy do 125 mm i głębokości do 30 m. Dostarczamy i montujemy kompletny zestaw rur z filtrem i obudową.

Wykopy i szurfy badawcze, odkrywki fundamentów

W terenach górskich rozpoznanie geologiczne przeprowadzamy za pomocą szurfów i wykopów. Wykonujemy również odkrywki fundamentów istniejących budynków, wraz z inwentaryzacją odkrytych części fundamentu.

Badania geotechniczne gruntu - odkrywka fundamentu

Badania geotechniczne gruntu na potrzeby modernizacji istniejącego budynku - odkrywka fundamentu.

Sondowania dynamiczne

Do określania parametrów geotechnicznych gruntów wykorzystujemy sondowania dynamicze sondą lekką (DPL), bardzo ciężką (DPSH) oraz sondą udarowo-obrotową (SLVT) i krzyżakową (FVT). Maksymalna głębokość sondowania wynosi 25 m p.p.t.

Dozór i kierowanie robotami geologicznymi

Przy wykonywaniu terenowych badań geologicznych i geotechnicznych zapewniamy dozór geologa z odpowiednimi uprawnieniami. We własnym zakresie organizujemy transport sprzętu na teren badań, tyczymy i niwelujemy punkty badawcze oraz wykonujemy prace geologiczne i geotechniczne. Osoba pełniąca dozór geologiczny przeprowadza badania makroskopowe gruntów i obserwacje hydrogeologiczne zmierzające do ustalenia poziomu wody gruntowej oraz pobiera próbki gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych. Po zakończeniu prac otwory i wyrobiska likwidujemy.

Podstawowe badania laboratoryjne wykonujemy we własnym laboratorium lub próbki dostarczamy do laboratorium wskazanego przez Zleceniodawcę.

Wyniki badań terenowych zamieszczamy na metrykach otworów wiertniczych, kartach dokumentacyjnych wykopów geologicznych lub na kartach odkrywek fundamentów. Dzięki mobilnemu dostępowi do internetu dokumenty te możemy przekazywać Zleceniodawcy wprost z terenu, wraz z postępem prac.

Badania geologiczne i geotechniczne prowadzimy na podstawie wytycznych norm: PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Oferujemy również dozór prac geologicznych prowadzonych sprzętem innych firm.

Ceny terenowych badań geologicznych

Koszty badań geologicznych są ustalane indywidualnie, w dostosowaniu do zadanych warunków i koniecznego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania badań terenowych jest otrzymanie:

 • podpisanego zlecenia,
 • mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 lub 1: 1000 z zaznaczoną siecią uzbrojenia podziemnego i lokalizacją punktów badawczych,
 • zgody właściciela terenu na prowadzenie badań geologicznych,
 • umożliwienie wjazdu lub wejścia na teren badań.

Wszystkie konieczne dokumenty można przesłać Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą lub dostarczyć osobiście.