W naszej działalności wykorzystujemy sprzęt wiertniczy różnego typu, w zależności od przewidywanych warunków gruntowych i stanu zagospodarowania terenu badań.

Wiertnia lekka z silnikiem spalinowym OLEO-MAC pozwala na wykonywanie badawczych odwiertów geologicznych metodą okrętną, świdrami spiralnymi o średnicy 62 mm, do maksymalnej głębokości 10 m, w terenie trudno dostępnym i wewnątrz pomieszczeń. Sprzęt ten znajduje zastosowanie w wierceniach w rodzimych gruntach spoistych i sypkich (od piasków do drobnych żwirów). Ze względu na małą średnicę świdrów urządzenie nie nadaje się do wierceń w gruntach z domieszkami kamieni oraz nasypach zbudowanych z gruzu i kamieni.

Nasza firma dysponuje trzema zestawami ręcznych sond penetracyjnych z kompletem świdrów o średnicy 70 i 100 mm, które wykorzystujemy do wiercenia płytkich otworów do głębokości 3-4 m.

Zastosowanie rur osłonowych o średnicy zewnętrznej 90 mm pozwala na ręczne wykonywanie otworów do głębokości 8 m w warstwie wodonośnej. Wiercenie techniką ręczną w rurach osłonowych pozwala na bardzo dokładne określenie profilu gruntu, zlokalizowanie drobnych przewarstwień, pomiary poziomu zwierciadła wody gruntowej z dokładnością do 1 cm i prawidłowe pobranie próbek gruntów i wody do badań laboratoryjnych.

Wiercenia geologiczne i geotechniczne o głębokości powyżej 10 m oraz w gruntach nasypowych i kamienistych wykonujemy za pomocą wiertnic samochodowych typu: WH, ŁBU-50 i UGB-50 wynajmowanych od firm wiertniczych.