Sprzęt geodezyjny wykorzystywany jest przy wykonywaniu badań geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych. Służy do dokładnego wyznaczenia punktów badawczych w terenie oraz ustalenia ich rzędnej wysokościowej, w odniesieniu do poziomu morza.

Do pomiarów odległości używamy dalmierza laserowego firmy LEICA DISTO A5. Urządzenie to umożliwia wykonywanie pomiarów z dokładnością do 2 mm na odległości 200 m. W porównaniu do pomiarów tradycyjną taśmą mierniczą, korzystając z dalmierza laserowego unika się błędów związanych z uginaniem się taśmy pod wpływem wiatru czy wynikających ze zróżnicowanego ukształtowania terenu.

Rzędne terenu obliczamy z pomiarów geodezyjnych, do których wykorzystujemy niwelator optyczny marki SOKKIA C330. Dokładność podwójnej niwelacji na długości 1 km wynosi 2,0 mm.

Do szybkiego wyznaczania kątów prostych w terenie badań służy węgielnica pryzmatyczna firmy GEO FENELL o dokładności wyższej niż 1'