Sondowanie małośrednicowym próbnikiem przelotowym (RKS) jest jedną z metod terenowych badań gruntów do celów geotechniki, powołaną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Sondowanie polega na zagłębianiu metalowego próbnika rdzeniowego lub szczelinowego o długości 1 lub 2 metrów w grunt, przy pomocy elektrycznego młota wibracyjnego. Po wyciągnięciu próbnika z gruntu uzyskuje się cały, prawie nienaruszony profil sondowanego podłoża, z którego można pobrać próbki do dalszych badań laboratoryjnych. Przedłużając próbnik żerdziami, w korzystnych warunkach gruntowo-wodnych można osiągnąć głębokość do 12 m p.p.t. W praktyce głębokość sondowania uzależniona jest od głębokości występowania wody gruntowej i wynosi do 4 m poniżej poziomu zwierciadła.


Nasza firma dysponuje kompletnym zestawem próbników RKS o średnicy 50, 36 i 32 mm, który najczęściej wykorzystujemy do płytkich badań podłoża w zakresie głębokości od 3 do 6 m. Próbnik przelotowy jest szczególnie przydatny przy wykonywaniu badań geotechnicznych w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. Pobranie pełnego, prawie nienaruszonego profilu badanego gruntu pozwala na bardzo dokładne rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Dzięki niewielkim rozmiarom zestawu oraz zasilaniem z przenośnego agregatu prądotwórczego sondowania można wykonywać w miejscach trudno dostępnych oraz wewnątrz pomieszczeń.