W firmie GeoJust s.c. wykorzystujemy specjalistyczny i profesjonalny sprzęt do prawidłowego wykonywania terenowych badań geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych i środowiskowych:

  • środki transportu,
  • sprzęt geodezyjny,
  • sprzęt do rozkuwania i wiercenia w nawierzchniach betonowych i asfaltowych,
  • sprzęt wiertniczy,
  • próbniki przelotowe (sondy rdzeniowe RKS),
  • sondy dynamiczne,
  • sprzęt do poboru próbek gruntu i wody.