W firmie GeoJust s.c. wykorzystujemy specjalistyczny i profesjonalny sprzęt do prawidłowego wykonywania terenowych badań geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych i środowiskowych:

 • środki transportu,
 • sprzęt geodezyjny,
 • sprzęt do rozkuwania i wiercenia w nawierzchniach betonowych i asfaltowych,
 • sprzęt wiertniczy,
 • próbniki przelotowe (sondy rdzeniowe RKS),
 • sondy dynamiczne,
 • sprzęt do poboru próbek gruntu i wody.

 • 01
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04