Załącznik do zlecenia na wykonanie opinii geotechnicznej ustalającej warunki posadawiania projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Mapa zasadnicza - załącznik do zlecenia na wykonanie opinii geotechnicznej dla przydomowej oczyszczalni ścieków
Przykład mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.
do góry