Załącznik do zlecenia na wykonanie opinii geotechnicznej ustalającej warunki posadawiania budynku jednorodzinnego.

Mapa zasadnicza - załącznik do zlecenia na wykonanie opinii geotechnicznej
Przykład mapy zasadniczej z zaznaczonym obrysem projektowanego budynku.
do góry