Przed zakupem działki najczęściej nie dysponuje się mapą zasadniczą do celów opiniodawczych lub projektowych. Aby zaznaczyć w przybliżeniu lokalizację projektowanego budynku na działce, można posłużyć się mapami dostępnymi w systemie informacji przestrzennej danego powiatu. Mapy z zaznaczonymi granicami nieruchomości można uzyskać między innymi ze stron:

 


Załącznik do zlecenia na wykonanie opinii geotechnicznej ustalającej warunki posadawiania budynku jednorodzinnego wykonywanej przed kupnem działki budowlanej.

Mapa ewidencyjna - załącznik do zlecenia na wykonanie opinii geotechnicznej
Przykład mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obrysem projektowanego budynku.

do góry